Eliška Krásnohorská

Pohádky

Čte:

Jitka Moučková, Petra Špindlerová

Eliška Krásnohorská – česká spisovatelka a bojovnice za práva žen je známá hlavně svými romány, básněmi a librety k operám, ale v její pozdější tvorbě převažovala tvorba pro děti. V tehdejší době šlo vlastně ještě o neznámý fenomén – původní česká četba určená těm nejmenším, či dospívajícím, byla málo častá, a ne vždy kvalitní. Děti si získala díly: Z pohádky do pohádky, Mateřídoušky, Pohádky zimního večera a Do proudu žití.

AudioStory předkládá výběr deseti autorčiných pohádek: Zakletá princezna, Poklad, Mužíček v Měsíci, Bratříček a sestřička, Zlatohlávek, Syslové, Bělinka a Růženka, Zámek štěstěny, Kdo bude dědicem, Kdo nám přinesl pohádky.

Eliška Krásnohorská , vl. jm. Alžběta Pechová (*18.11.1847 † 26.11.1926)
byla českou významnou spisovatelkou, básnířkou a překladatelkou. Do literatury i do ženského emancipačního hnutí ji uvedla spisovatelka Karolina Světlá, nejprve jako redaktorku Ženských listů, později se Eliška stala starostkou Ženského výrobního spolku. Díky angažovanosti v těchto spolcích se významně podílela v boji za zlepšení podmínek vzdělání pro dívky a ženy. Krásnohorská spolupracovala na založení prvního dívčího gymnázia v Rakousku, Minerva (1890). Dnes na stejném místě a ve stejné budově najdete gymnázium nesoucí spisovatelčino jméno, Gymnázium Elišky Krásnohorské v Ohradní ulici na Praze 4. Vedle básnické a kritické tvorby psala také libreta k operám (B.Smetana - Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola ;K.Bendl- Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora , a také libreto k opeře Z.Fibicha Blaník), knihy pro mládež a překládala z cizích literatur (např. díla Puškina, Godunova, Mickiewicze…). Nejrozsáhlejší součást díla E. Krásnohorské tvoří próza, většinou romanticky založená (např. Svéhlavička, Célinka). V její pozdější tvorbě převládalo psaní pohádek pro děti (Z pohádky do pohádky, Mateřídoušky, Pohádky zimního večera a Do proudu žití).
Eliška Krásnohorská získala roku 1922 čestný doktorát na Univerzitě Karlově.

Výběr, úprava textu a režie: Daniel Tůma
Záznam zvuku: Jiří Suchánek
Střih, mixáž a mastering: Ing. Tomáš Gsöllhofer
Hudba: Daniel Tůma a Ondřej Timpl
Producentka: PhDr. Jindřiška Nováková
Natočeno ve zvukovém studiu DAMU v Praze
Grafický design: Vladimír Verner 2020
Titulní obrázek ak, mal. Věra Krumphanzlová, © 2020
Vydalo AudioStory s.r.o. ℗ © 2020 
Celková stopáž : 1hodina 41min. 25 vteřin

Obsah:

1.Zakletá princezna		čte Petra Špindlerová		 12:57
2.Poklad			čte Jitka Moučková		 9:50
3.Mužíček v Měsíci		čte Petra Špindlerová	 	 3:05
4.Bratříček a setřička	    čte Jitka Moučková		 7:38
5.Zlatohlávek			čte Petra Špindlerová		 9:07
6.Syslové		    čte Jitka Moučková		 3:25
7.Bělinka a Růženka		čte Petra Špindlerová		 12:45
8.Zámek štěstěny		čte Jitka Moučková	     10:47
9.Kdo bude dědicem		čte Petra Špindlerová		 5:30
10.Kdo nám přinesl pohádky	čte Jitka Moučková	     26:21
Celý obsah

Obchod:

Audiolibrix Audioteka Alza

AudioStory © 1991-2018

Partneři: Nakladatelství Argo | Nakladatelství Vyšehrad | Nakladatelství Portál | Deník Knihy

Stránky: Miroslav Hařovský